Sortiment -> Skúšačky


Použitie:
Skúšačka SN-4 je určená k dvojpólovému meraniu jednosmerného a striedavého napätia od 110Vdo 400V s frekvenciou f ´=0....60 Hz, určenie fázového vodiča, poradiu fáz trojfázovej sústavy s nulovým vodičom a určenie polarity jednosmerného napätia. Indikácia veľkosti napätia: Na indikáciu veľkosti napätia sa používa elektromagnet do ktorého sa vťahuje odpružené železné jadro. Ukazovateľ udáva na stupnici okienka hodnoty sieťových napätí(LED diody svietia).

Určovanie fázového vodiča:
K určovaniu fázového vodiča slúži dútnavka v ľavom okienku skúšačky. Skúšačku uchopíme do ruky tak, abysa ruka dotýkala kovového výstupku na zadnej strane krytu a priložením meracieho hrotu na fázový vodič. Pri výskyte fázového napätia na meranom vodiči sa dútnavka rozsvieti. Prúd prechádzajúci telom je menší než 0,25mA.

Certifikované EVPU pod číslom 00209/101/2009 a pre použitie v celej EÚ.
Je v zhode s požiadavkami a účelom použitia uvedených v smerniciach EP a Rady/normami.

Použitie:
Skúšačka DIGEM-03 meria AC aj DC napätia do 690 V, odpory do 1 k , určuje fázový vodič, rozlišuje skrat a spojitosť obvodov a  určuje sled fáz trojfázovej sústavy. Skúšačka automaticky rozlišuje meranie napätí a odporov, nepotrebuje teda žiadny prepínač režimov. Je určená elektrotechnikom profesionálom, údržbárom ale aj domácim kutilom.

Charakteristika:
 • vysoký vstupný odpor - dlhé meranie
 • meranie AC aj DC napätia do 690 V
 • automatické rozlíšenie AC a DC napätia a indikácia polarity DC napätia
 • zobrazenie hodnoty meraného napätia na LCD displeji a zároveň indikácia svietivými LED diódami
 • jednopólová detekcia fázového napätia
 • akustický signál pri indikácii napätia vyššieho ako 50 V
 • určenie sledu fáz trojfázovej sústavy dvojpólovou metódou
 • akustická a optická signalizácia spojitosti obvodu
 • meranie odporu do 1 k  a zobrazenie  nameranej hodnoty na LCD displeji
 • automatické zapnutie a vypnutie obvodu


Použitie:
Skúšačka SN-02 meria AC aj DC napätia do 690 V, určuje fázový vodič, testuje spojitosť obvodov a určuje sled fáz trojfázovej sústavy. Je určená elektrotechnikom profesionálom, údržbárom ale aj domácim kutilom. Meracie hroty sú pevné a vydržia aj veľké mechanické namáhanie.

Charakteristika:
 • meranie AC aj DC napätia do 690 V
 • automatické rozlíšenie AC a DC napätia a indikácia polarity DC napätia
 • zobrazenie hodnoty meraného napätia svietivými LED diódami
 • jednopólová detekcia fázového napätia
 • akustický signál pri indikácii napätia vyššieho ako 50 V
 • určenie sledu fáz trojfázovej sústavy dvojpólovou metódou
 • akustická a optická signalizácia spojitosti obvodu
 • automatické zapnutie a vypnutie obvodu

Home  |   Profile   |   Products  |   Contact
Skúšačka SN - 4
Skúšačka SN - 02
Skúšačka DIGEM - 03